Политика за защита на личните данни

GDPR НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД) И РЕГЛАМЕНТ 679/2016г НА ЕС - ПОЛИТИКАТА ЗА НАБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ДЕКЛАРИРАМ: Съгласен/на съм Ellasoft.com да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД. Политика за защита на личните данни Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. Важно Като използвате този сайт вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели. Вашите лични данни Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване. Разкриване на вашите лични данни Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица. Достъп до вашите лични данни При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Приложимо право Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

about-img